PROJEKT

A projekt fő célja egy határon átnyúló infrastruktúra kialakítása, amely hatékony segítséget tud nyújtani a természetvédelem területén tevékenykedő intézményeknek és szervezeteknek, illetve a téma iránt érdeklődő lakosságnak egyaránt.

A projekt keretében létrejön a Határmenti Természetvédelmi Erőforrás Központ (X-PARC) Aradon, Gyulán és Békéscsabán, ahol szaktanácsadás, projektek szakmai támogatása, promóció, ismeretterjesztés, oktatás és szemléletformálás fő tevékenységek valósulnak meg.

 

Megvalósítás időszaka: 2012.11.01.—2014.10.31.

 

Pályázati felhívás azonosítója: Magyarország–Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013.

 

Az Európai Unió által nyújtott ERFA támogatás: 816.469,20 EUR

 

Főpályázó (LP): Asociatia pentru Promovarea Valorilor Naturale si Culturale ale Banatului si Crisanei ”Excelsior”,

 

Projekt Partner (PP1): Körös-Maros Vidékfejlesztési és Ökogazdálkodási Alapítvány

 

Projekt Partner (PP2): Zöld 14 Békés-Bihor Eurorégió Fenntartható Fejlődéséért Egyesület

 

A HURO/1101/187/1.3.1 X-PARC c. projekt a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttmködési Program 2007-2013 keretében valósul(t) meg (www.huro-cbc.eu), az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint Magyarország és Románia társfinanszírozásával. A program célja közelebb hozni egymáshoz a határmenti térségben él embereket, közösségeket és gazdasági szereplket az együttmködésbe bevont térség közös fejlesztésének elsegítése érdekében, a határmenti térség alapvet ersségeire építve.

 

Jelen honlap tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.