Bemutatkozás

 Az új EU2020 közösségi fejlesztési perspektíva kiemelten kezeli a helyi adottságokat kiaknázó és a területi kohéziót erősítő cselekvéseket. Mindehhez régiónknak egy integrált szemléletben és nagyfokú részvételi alapon, partnerségben működő, valamint területi aspektusból homogén, ill. fenntartható módon fejlődő térséggé kell válnia. Ennek érdekében egyik kiemelt célunk szakmailag megalapozott információk eljuttatása az érintettekhez, első sorban a célterület lakosságához, másod sorban az érdekelt szervezetek képviselőihez és a döntéshozókhoz. Mindezzel a környezeti közgondolkodás erősödik és elindulnak a lokális cselekvések, végső soron a környezeti állapot javításával az ökonómiai hatékonyság növekedik, az ökológiai gondolkodás húzóerőt gyakorol a gazdasági szférára is.

A célkitűzések megvalósítása érdekében az Egyesület főbb tevékenységei:

 • A részvétel erősítése a környezettel és a természettel kapcsolatos döntéshozatali folyamatokban, a környezeti szempontok erősítése a regionális és helyi programokban.
 • A régió környezeti értékrendjének javítása, a környezettudatosság erősítését szolgáló szemléletformáló programok szervezése, illetve azokban való aktív részvétel biztosítása.
 • A lakosság környezeti információkhoz való hozzájutásának elősegítése.
 • A környezeti elemek védelmét szolgáló tevékenységekben való közreműködés. Ezen belül kiemelten fontos területek:
  • a vízvédelem (Romániai határon átnyúló folyószakaszokra is)
  • a levegőtisztaság-védelem
  • az épített környezet védelme, élhetőbb település érdek
  • a tájvédelem (tájkép védelme)
  • környezetegészségügy
  • klimavédelem
 • A környezet állapotának javulását eredményező akcióprogramok szervezése, illetve ezeken való részvétel
 • A környezet- és természetvédelmet érintő információs adatok nyilvánosságra hozatalának elősegítése, monitoring-rendszer működésében való részvétel erősítése.
 • A környezetre gyakorolt káros hatások csökkentésében, illetve megszüntetésében való közreműködés. Ezen belül kiemelten fontos területek:
  • a regionális szennyező-forrás kataszter elkészítése
  • a hulladékok káros hatásainak csökkentése
  • a zaj és a rezgés káros hatásainak csökkentése
  • a vízszennyezés káros hatásainak csökkentése
  • a levegőszennyezés káros hatásainak csökkentése
 • A régióban élő magyar és a román nép néprajzi és kulturális életének segítése, élénkítése.
 • Ökoturizmus népszerűsítése