HIVATALOS BeszÁmolÓk
Szakmai találkozó
Bihari Védett Területek és Fenntartható Fejlődés Központjal

Megkeresett szervezet neve: Centrul pentru Arii Protejate si Dezvoltare Durabilă Bihor – Bihari Védett Területek és Fenntartható Fejlődés Központja
A  szervezet címe: P-ta 1 Decembrie, nr. 4-6, etaj I, cam. 8, Oradea, Romania
A szervezet elérhetőségei:
Email: contact@capdd-bihor.org, lifeapuseni@rdsor.ro
Tel./ Fax: 0359 410556, 0259 472434
Mobil: 0745 326468
Web: http://www.capdd-bihor.org/index.php
A szervezet képviselője: Paul Iacobaş

Szervezetünk négy tagja (dr. Forján Mihály, Duray Balázs, Bérczesi Mónika és Bolgár Blanka Erika) 2008. október 20-án meglátogatta a nagyváradi „Centrul pentru Arii Protejate si Dezvoltare Durabilă nevű civil szervezetet. A látogatás célja a kapcsolatfelvétel, a jövőbeni közreműködés, közös projektek lehetőségeinek megbeszélése volt.
A romániai szervezet részéről a szervezet elnöke, Paul Iacobaş, fogadott a nagyváradi irodájukban. A kölcsönös bemutatkozás után ismertette szervezetük főbb eredményeit, eddigi tevékenységüket, partnereikről és közös projektjeikről beszélt, ezek tanulságait is összegezte, valamint a Szigethegység területén működő civilekről is egy átfogó képet nyújtott.
Összehasonlítva a két szervezet profilját, akcióterületeinkről beszélgettünk a továbbiakban, meghatározva melyek azok a területek, amelyeken megtörténhet a közreműködés. Arra a következtetésre jutottunk, hogy a környezeti tudat formálása, a természetvédelmi területek megfelelő kezelése és fejlesztése, a fenntartható turizmus területén lehetséges közös programok szervezése.    
Felmerült a Cséfai halastavak kérdése, melyek N2000 területté nyilvánítása érdekében a nagyváradi szervezet aktívan tevékenykedett, megállapodtunk, hogy szervezetünk a magyar oldal tapasztalatival és ismereteivel segítheti a nagyváradiak munkáját.
Közös turisztikai programok megszervezése is felmerült, a nagyváradiak ökoturisztikai programjainak határon túlra való kiterjesztése vonzóbbá tenné a kínálatot, megnövelné a tartózkodási időt, segítené a két ország közötti kapcsolatok erősítését.
A további kapcsolattartás érdekében kineveztük a kommunikációért felelős személyeket, megfogadva, hogy folyamatosan értesítjük egymást a tevékenységekről, elért eredményekről, felmerülő programokról és lehetőségekről.  

Szakmai találkozó
Erdélyi Szigethegység Natúrpark

Megkeresett szervezet neve: Parcul Natural Apuseni – Erdélyi Szigethegység Natúrpark
A  szervezet címe: Sudrigiu, Rieni, Romania 417419
A szervezet elérhetőségei:
Email: office@parcapuseni.ro
Telefon: +4 0259/329339, +4 0372/702242
Fax: +4 0259/329339
Web: http://parcapuseni.ro
A szervezet képviselője: Alina Pitic

Szervezetünk három tagja (dr. Forján Mihály, Farkasinszky Ágnes és Bolgár Blanka Erika) 2008. november 18-án meglátogatta a kisszedresi (Sudrigiu) székhelyű „Parcul Natural Apuseni” nevű natúrpark igazgatóságát. A látogatás célja a kapcsolatfelvétel, tapasztalatcsere, a jövőbeni közreműködés és közös projektek lehetőségeinek megbeszélése volt.
A romániai szervezet részéről a natúrpark elnöke, Alin Moş, sajnos kénytelen volt utolsó pillanatban lemondani a megbeszélt találkozót, munkatársa, Alina Pitic, természetvédelmi felügyelő helyettesítette őt. A kölcsönös bemutatkozás után ismertettük szervezeteink célkitűzéseit, tevékenységét. A natúrpark képviselője beszámolt az eddigi magyarországi partnereikről és közös projektjeikről.
A román és magyar natúrparkok létesítésének és működésének hasonlóságairól és különbségeiről beszélgettünk, Alina Pitic ismertette milyen sikeres projekteket bonyolítottak le eddig, milyen problémákkal küszködik natúrparkjuk.
A natúrpark és a civil szervezetek kapcsolatáról is eszmecserét folytattunk, a román natúrpark létrejöttét a szigethegységi civilek közös lobbijának köszönheti, területén jelenleg is számos civil szervezet aktívan tevékenykedik. Alina Pitic felajánlotta, hogy segíti a kapcsolatteremtést a régió területén működő civil szervezetekkel. Forján Mihály mesélt a román-magyar civil szervezetek klaszterének létrehozásának az ötletéről, egy hálózat megvalósításáról.   
Forján Mihály röviden bemutatta a szervezetünk által tervezett, aktuális környezeti problémákat tárgyaló konferenciát, melyben a román érdekelt szervezetek részvételére is számítunk. Felmerült a közös szervezés kérdése is.   
A további kapcsolattartás érdekében megegyeztük kik lesznek a kommunikációért felelős személyek, megfogadtuk, hogy rendszeresen értesítjük egymást a felmerülő közös programokról és lehetőségekről.  

Beszámoló 2012

Zöld 14” Békés-Bihor Eurorégió Fenntartható Fejlődéséért Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről Tovább (pdf)

 

Beszámoló 2013

Zöld 14” Békés-Bihor Eurorégió Fenntartható Fejlődéséért Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2013-es esztendőről Tovább (pdf)

Beszámoló 2014

Zöld 14” Békés-Bihor Eurorégió Fenntartható Fejlődéséért Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2014-es esztendőről Tovább (pdf)

Beszámoló 2015

Zöld 14” Békés-Bihor Eurorégió Fenntartható Fejlődéséért Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2015-ös esztendőről Tovább (pdf)

Beszámoló 2016

Zöld 14” Békés-Bihor Eurorégió Fenntartható Fejlődéséért Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2015-ös esztendőről Tovább (pdf)

Beszámoló 2017

Zöld 14” Békés-Bihor Eurorégió Fenntartható Fejlődéséért Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2015-ös esztendőről Tovább (pdf)