KERTITÖRPÉK - ÖKOKERT-GAZDÁLKODÁS

1. Előzmények

1.1 Szervezeti célkitűzés

A Zöld 14 Egyesület elkötelezett a környezettudatosság gyermekkorban való kialakításának elősegítésében. Alapszabályban is rögzített célja „elősegíteni a környezeti tudatosság minél szélesebb körű elterjesztését és a fenntartható életmód népszerűsítését, a térség környezeti állapotának és a lakosság életminőségének javulását. Az Egyesület célcsoportjai elsősorban a lakosság.  Ennek érdekében az Egyesület a fenntartható életmóddal, a környezet-, természet- és állatvédelemmel, az életminőséggel, az ökológiai gazdálkodással, valamint a területfejlesztéssel kapcsolatos információk és ezen információk népszerűsítési módozatainak teljes körű, folyamatos megújítását végzi az Egyesület etikai normáit elfogadó személyekkel, kormányzati és nem kormányzati szervezetekkel együttműködve, hazai és nemzetközi szinteken egyaránt” (Zöld 14 Egyesület Alapszabálya 2014).

Egyesületünk céljainak eléréshez kidolgozott eszközeinek sorában a tudásátadás kiemelt helyen szerepel, amely alatt olyan elemeket értünk, mint:

  • egységes adatbázisok készítése
  • központi tudásbázis létrehozása és fenntartása,
  • egységes arculatú kiadványok, tematikus füzetek, szórólapok megjelentetése
  • on-line felületek kialakítása és naprakészen tartása,
  • rendezvények – előadások, fórumok, sajtótájékoztatók, kiállítások stb. – szervezése,
  • projektek kidolgozása és működtetése irányítása, összehangolása,
  • az iroda alkalmazottainak folyamatos képzése, a nyilvánosság összehangolása, a célcsoportok tárgyilagos tájékoztatása
  • akciókkal a felnövekvő nemzedék környezetvédelmi tudatformálásához való hozzájárulás.

Az Ökokert-gazdálkodás programban közvetlen cél az élelmiszer-önellátás elsajátításán keresztül az újrahasznosítás, a környezet- és természetvédelem fontosságának megismertetésén túl újfajta közösségi élmény nyújtása, amelyben a gyerekek megtanulnak egészségesebben, környezettudatosabban élni, a családjukba és lakókörnyezetükbe mintát közvetíteni. Egyesületünk közvetlenül bekapcsolódhat a lakosság környezeti nevelésébe is, hosszú távon pedig a lokálpatriotizmus kialakításához járul hozzá, valamint a vidéki közösségek kohéziójának erősítéséhez, a fenntartható vidéki életmód tradícióinak megőrzéséhez. A közös munka kapcsán szerzett tapasztalatok továbbíthatók más egyesületek és csoportok felé. Egyesületünk lehetőséget kapna az általa korábban kidolgozott módszer széles körben történő kipróbálásra és továbbfejlesztésére.

 

Háztáji gazdaságok hazai helyzete