Békés Megyei Éghajlatváltozási Platform

A Békés Megyei Önkormányzat 2016. november 14-én aláírta a KEHOP-1.2.0-15-2016-00007 „Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás Békés Megyei Klímastratégia kidolgozása és a Békés Megyei Klímastratégiai Platform létrehozása” című projekt támogatási szerződését. A projekt alapvető célja a klímaalkalmazkodást és klímaváltozás megelőzését szolgáló tevékenységek kereteinek, peremfeltételeinek biztosítása, klímastratégiai módszertan összeállításával, megyei szintű klímastratégiai dokumentumok kidolgozásával, tudásmegosztással, valamint széleskörű szemléletformálási program segítségével.

A Békés Megyei Önkormányzat által létrehozott Éghajlat-változási Platformhoz, az alapítás időpontjáig 8 szervezet nyilvánította ki csatlakozási szándékát, és 2017 áprilisában, együttes akarattal, ők nyolcan megalapították a Békés Megyei Éghajlat-változási Platformot

A Zöld 14 Egyesület a Platform alapítóinak egyike.

A Platform kiemelt célja a megyei klímastratégia készítésének folyamatos nyomon követése, akcióterv készítése, közreműködés a stratégiában rögzített célkitűzések és az akciótervben nevesített projektek megvalósításában.

www.bekesmegye.hu/klimastrategia/

 

Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás (KEHOP-1.2.1.)

 

A KEHOP 1.2.1 felhívásra a települési önkormányzatok (helyi önkormányzatok vagy helyi önkormányzatok társulásai) pályázatot nyújthatnak be. A Zöld 14 Eurorégió Egyesület a szakmai program kidolgozásában és lebonyolításában potenciális partnerként tud segíteni az önkormányzatoknak.

 

A KEHOP 1.2.1 pályázatban támogatott projekteknek hozzá kell járulniuk az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés és –kezelés előmozdításához, valamint a klímaváltozáshoz történő hatékony alkalmazkodás társadalmi feltételeinek megteremtéséhez, a társadalom klímatudatosságának eléréséhez.

A pályázatban az Egyesület az alábbi tevékenységekben tud szerepet vállalnit:

a) helyi klímastratégia kidolgozása települési önkormányzatok részére;

b) intézményi, települési illetve több településen átívelő, interaktív tematikus szemléletformálási programsorozatok szervezése és lebonyolítása;

c) települési figyelemfelhívó akciók megvalósítása;

d) helyi szereplők szemléletformálása, ennek keretében: tájékoztató előadások/workshopok/fórumok szervezése és lebonyolítása a projektben érintett intézmények munkavállalói számára;

e) gyakorlatorientált ismereteket átadó, pozitív, a mindennapos tevékenységekbe integrálható, jól alkalmazható példákat közvetítő térségi és helyi tanulmányi versenyek szakmai előkészítése és lebonyolítása.

 

Ha a támogatást igénylő, illetve konzorciumi vagy együttműködő partnere nem rendelkezik legalább hároméves tapasztalattal környezet-/klímatudatossági területen, ezzel összefüggésben nem jártas a klímaváltozás hatásaiban, kötelező a szakirányú civil szervezet vagy szakember bevonása a projekt előkészítésébe és megvalósításába.

Egyesületünk rendelkezik a szakmai tevékenységek megvalósításhoz szükséges környezeti nevelési referenciákkal

A pályázaton elnyerhető összeg: 5-20 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatás.

 

További információ: palyazat.gov.hu