Tudásközpont

Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében 2013 augusztusától egy határon átnyúló infrastruktúra (Határ Menti Természetvédelmi Erőforrás Központ) részeként hoztuk létre Zöld Pont Békéscsaba irodánkat, amely hatékony segítséget tud nyújtani a természet- és környezetvédelem területén tevékenykedő intézményeknek és szervezeteknek, illetve a téma iránt érdeklődő lakosságnak egyaránt.

Oktatás

Olvasói klub keretében egy-egy szakkönyv vagy dokumentumfilm apropóján, kiscsoportos beszélgetés keretében fenntarthatósági kérdéskörben beszélgetünk.

Szakmai ismeretek

A folyamatos információ- és szaktanácsadási tevékenység (front-office) során a lakosság on-line és nyomtatott szakanyagokhoz, adatbázisokhoz fér hozzá, illetve szakemberekkel való konzultációra is lehetőség van.

Tudományos ismeretek

Főiskolai/egyetemi disszertációk „házi vitája”, amelyben a szakdolgozó előadja témáját és szakmai, illetve általános vita keretében visszacsatolunk.

Szolgáltatások

Zöld település- és területfejlesztés: A település- és területfejlesztés tervezés folyamatban a táji és klímavédelmi szempontok érvényesítése (tájkarakter, zöld infrastruktúra). Egyre erősebb és nagyobb az elvárás a regionális (középszint) léptékű, fenntartható fejlődés szemléletű tervezésre.

A glokalizáció paradigma érvényesítése a terület- és vidékfejlesztésben egyszerre innovatív és progresszív, ráadásul civil szerepkörben unikális is.

Környezeti tervezés

Állapotfelmérés és monitoring
Kutatás, elemzés
Fenntartható Energia Akcióterv (SEAP)
Klímastratégia
Megvalósíthatósági tanulmány

AKTUÁLIS

Éghajlatváltozási Platform

Projekt management

Forráskeresés
Pályázatfigyelés és -írás
Partnerközvetítés projekt-megvalósításhoz
Projektmegvalósításában való részvétel

AKTUÁLIS

Közös pályázatokon való részvétel

Képzés, oktatás

Munkahelyi környezet-tudatosság
Fenntartható beszerzések – zöld közbeszerzés
Városi klímaadaptáció
Környeti nevelés, szemléletformálás

AKTUÁLIS

Tudásátadás – szemléletformálás

Szakértői területek

SZTjV – Tájvédelem

SZTV – Földtani természeti értékek és barlangok értékek

SZKV-hu – Hulladékgazdálkodás környezetvédelem

SZKV-le – Levegőtisztaság-védelem környezetvédelem

SZKV-vf – Víz- és földtaniközeg-védelem 

SZKV-zr – Zaj- és rezgésvédelem

VZ-Sz – Vízimérnök

CLIM-CAP – városi klímaadaptációs szakértő

hu_HUHungarian