Békés megye

A Békés Megyei Önkormányzat által létrehozott Éghajlat-változási Platformhoz, az alapítás időpontjáig 8 szervezet nyilvánította ki csatlakozási szándékát, és 2017 áprilisában, együttes akarattal, ők nyolcan megalapították a Békés Megyei Éghajlat-változási Platformot A Zöld 14 Egyesület a Platform alapítóinak egyike.

A Platform kiemelt célja a megyei klímastratégia készítésének folyamatos nyomon követése, akcióterv készítése, közreműködés a stratégiában rögzített célkitűzések és az akciótervben nevesített projektek megvalósításában.

A Zöld 14 Egyesület a Platform társadalmi szereplőjeként segítette Békés megye klímastratégiájának elkészítését, amellyel párhuzamosan – az elmúlt évek során szerzett tapasztalatokra alapozva – kidolgozta a megyei klímastratégia tervezési módszeréhez illeszkedő lokális klímavédelemi szempontokat.

A szervezet helyi tapasztalatainak és tudás tőkéjének az így megszerzett ismeretek („know-how”) szolgálatába állításával hatékony, (szervezetileg és akciók mentén) integrált, illetve fenntartható szemléletformálási és stratégiai programozási tevékenységeket képes ellátni.

Békés város

„Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás megvalósítása Békésen” címmel (KEHOP-1.2.1-18-2018-00038 számon) a város, konzorciumban a Zöld 14 Békés-Bihor Eurorégió Fenntartható Fejlődéséért Egyesülettel, 20 millió Ft támogatást nyert egy klímastratégiai dokumentum és egy klímaplatform létrehozására, valamint a kapcsolódó lakossági szemléletformálásra.

hu_HUHungarian