ZÖLD 14 EGYESÜLET

Gondolkodj globálisan


CSELEKEDJ LOKÁLISAN

FENNTARTHATÓ

FEJLŐDÉS

A „Zöld-14” Egyesület elsődleges célja a természetvédelem, a fenntartható tájgazdálkodás és a környezeti közgondolkodás erősítésével a lokális cselekvések elindítása, a környezeti állapot javítása, mindezzel az életminőség javítása.

Ennek érdekében három kiemelt területen gyakoroljuk közszolgálati tevékenységeinket:


Tudás – Zöld Pont Iroda


Rekreáció – Csabai Levenduláskert


Ökológia – Vackor Közösségi Kert


Zöld 14 EGYESÜLET

Rólunk

Kövess minket


Facebook-f


Youtube


Instagram

Az egyesület fő célja a Békés-Bihor (Románia) Eurorégió biogeográfiai egység – amely érzékeny, sérülékeny ökoszisztéma – ökológiai stabilitásának megőrzése, a lakosság, a környezet és a gazdaság egységes rendszerbe foglalása, ahol a fenntarthatóság elve alapján a természeti-környezeti értékeknek van elsőbbsége

A 2008-as alapítású szervezet kiemelt célja a fenntartható fejlődés szemléletének terjesztésével a térség környezeti állapotának és a lakosság életminőségének javítása. Az Egyesület célcsoportjai elsősorban a térségben élő lakosság.  Ennek érdekében az Egyesület a fenntartható életmóddal, a környezet-, természetvédelemmel, az életminőséggel, az ökológiai gazdálkodással, valamint a területfejlesztéssel kapcsolatos információk és ezen információk népszerűsítési módozatainak teljes körű, folyamatos megújítását végzi.

A szervezet céljainak megvalósítását az alábbi eszközökkel kívánja elérni: érdekképviselet; front-office tanácsadó iroda működtetése; nyílt fórumok, konferenciák tartása; tudományos kutatások eredményeinek népszerűsítése; kiállítások szervezése; részvétel a döntéshozatali folyamatokban; szemléletformáló programok szervezése; a lakosság környezeti információkhoz való hozzájutásának elősegítése; monitoring-rendszer működésében való részvétel; disszeminációs tevékenységek; nagyprojektek (pl. szennyvízberuházások, városrehabilitáció, M-44-es autópálya, vasútfejlesztés) környezetvédelmi szempontjainak érdekérvényesítése. Az Egyesület kiemelten törekszik a környezetvédelem területén az állampolgári részvétel lehetőségeinek bővítésére, a nyilvánosság, a közvetlen demokrácia megerősítésére, a tájékoztatás és a tájékozódás szabadságának minél szélesebb körű megteremtésére.

A szervezet Békéscsaba Megyei Jogú Város településfejlesztési és környezetvédelmi tervezési folyamatainak aktív résztvevője: a szervezet szakértő tagjai rendszeresen részt vesznek lakossági fórumokon, nevesített együttműködő és konzultációs partnere volt a megyeszékhely integrált településfejlesztési programjának kidolgozásában, jelenleg is felkért partner a városban folyó rehabilitációs beruházások környezeti szempontjainak és hatásainak lakosság felé történő közvetítésében. Az Egyesület tagja a Békés Megyei Civil Szervezetek Szövetségének, a helyi LEADER akciócsoportnak, a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesületnek, a Helyi Fejlesztési Stratégiák tervezésének aktív résztvevője, illetve alapító tagja a Békés Megyei Klímaplatformnak.


dr. Duray Balázs

elnök


Instagram


Facebook


Linkedin


Youtube

Dr. Duray Balázs: Geográfus tájkutató, tudományos főmunkatárs

Szakértő tájvédelem (SZTJV) és földtani természeti értékek és barlangok értékek (SZTV) szakterületeken, illetve városi klímaadaptációs szakértő (CLIM-CAP).

18 év kutatói tapasztalat. 14 db környezeti témájú kutatási projekt (6 db témavezetés, 5 db nemzetközi); 38 tudományos konferenciarészvétel. 51 tudományos publikáció szerzője, a hazai tájváltozás modellezés úttörője. 12 év egyetemi oktatói tapasztalat, összesen 20 tantárgy oktatója

Rendszeres környezet- és természetvédelmi konzultációs tevékenység; városi, ill. civil környezeti szemléletformáló kampányok meghívott előadója.

Tervezőként terület-, település- és vidékfejlesztési programok környezetvédelmi és fenntarthatósági munkarészeinek szakértője. Jelenleg települési és térségi klímastratégiák kidolgozásában és a közép-békési, valamint határ menti térség zöld infrastruktúra-hálózat fejlesztésében vesz részt.

Civilként jelenleg az Egyesület elnöke és a Zöld Pont (front-office) Iroda szakmai igazgatója, 2019 augusztusában a Hatvanezer Fa Egyesület alapító tagjainak egyike.

z14_white

.

Navigáció

Kapcsolat

5600 Békéscsaba

Gyóni Géza utca 6 2/15

(+36) 20/413-89-93

zold14egyesulet@gamail.com

54000148-11031480

18393608-1-04

on-line közösség


Facebook-f


Youtube


Instagram


Adatvédelem