MAGYAR FENNTARTHATÓSÁGI ÉS KLÍMAADAPTÁCIÓS INTÉZET

KÜLDETÉS

A Hatvanezer Fa Egyesület és a Zöld 14 Egyesület által 2021-ben alapított Magyar Fenntarthatósági és Klímaalkalmazkodási Intézet (MFKI) célja a közösségek éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodással kapcsolatos egyedi szükségleteinek kezeléséhez szükséges emberi kapacitás kiépítése. Az MFKI az oktatás, a cselekvésorientált kutatás és a közösségi részvétel révén dolgozik. Szakértői tanácsadást nyújt a nemzeti, regionális és lokális szakpolitikák kialakításához és végrehajtásához. Az MFKI az oktatás, a kutatás, az innováció és a közösségi részvétel révén vezető szerepet játszik az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodásban. Az MFKI rövid szakmai kurzusokat is kínál a köz- és magánszektor különböző, az éghajlatváltozással foglalkozó érdekelt felek számára, beleértve a civil szervezeteket is.  Az MFKI az éghajlatváltozással és az alkalmazkodással kapcsolatos kutatások és tudáscsere révén szolgálja ezeket a szakembereket; cselekvésorientált közösségi tájékoztatási programok kidolgozása és végrehajtása; valamint az éghajlatváltozással és az alkalmazkodással kapcsolatos politikai tanácsadás létrehozása és terjesztése.

Küldetésünk, hogy segítsük az embereket az ökológiailag fenntarthatóan működő inklúzív közösségek irányába történő átalakulási folyamatban. Megközelítésünk biztosítja, hogy a megoldások a közösségen belül szülessenek, ne pedig kívülről erőltessék őket. A legjobb nemzetközi és hazai gyakorlatok és tapasztalatok megosztásával, szakmai segítségnyújtással, valamint a helyi szervezetek kapacitásainak kiépítésével kreatív megoldásokat és tartós változásokat indítunk el.

Médiatartalom:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100085904893733

hu_HUHungarian