DSC_0060

Ökokert-gazdálkodás

Koncepció

Az Egyesület, mint közhasznú társadalmi szervezet a társadalmi-gazdasági szükségletek kielégítése céljából egy integrált környezetnevelési programot dolgozott ki, amelynek megvalósítása esetén a programban résztvevő nevelési intézmények és családok számára egyszerre nyílik lehetőség a háztáji ökológiai kertgazdálkodással biztosítható egészséges és biztonságos élelmiszerrel való ellátásra és a környezet jobb megismerésére, a környezethez való harmonikus viszony kialakítására.

A kortárs csoport a szocializáció legfontosabb kerete, ahol az egyén megtanul a közösségben létezni, dolgozni, közösen alkotni. A program célcsoportja elsődlegesen a fiatal korosztály, másodlagosan a család és a nevelők, illetve oktatók felnőtt tagjai. Az új ismeretek befogadására, elsajátítására és a megismerési, tapasztalási folyamatokra legfogékonyabb fiatal korosztály is további korcsoportokra osztható (óvodás, kisiskolás, felső tagozatos és középiskolás kórcsoportok).


PROGRAM

DSC_0093

Ökokert-gazdálkodás

Program

Alapkompetenciák fejlesztése

Helyszín: óvodák
Résztvevők: Óvónők, dajkák, gyermekek, szülők, kertész
Eszközök: programfüzetet, nyomtatott segédletek
Tevékenységek:

 • kiskertész vetélkedő
 • Előadás: tevékenység ismertetése a csoportokkal

Leírás: Játékos formában, gyermekeket aktívan bevonva az alapismeretekkel megismertetni. Fotók alapján, élő növényekkel prezentálva a növények megismerése. Kivetített ábrákkal – gyermekek számára érthetően rajzolva – az alapismeretek átadása, megértetése.

Programfüzet átadása a gyermekeknek és szüleiknek, melyben részletesen, ábrákkal ismertetjük a program részleteit, és lépéseit.

Indoklás: a háztáji termesztésű konyha- és fűszernövények jelentőségét, hasznát, a felhasználás módjait és a termesztés során szükséges feladatokat megalapozó ismereteket már az első alkalommal tudatosítani kell. Az ismeretek átadása (tudástranszfer) legalább két szintű, i) egyrészt a felnőttek (pedagógusok, szülők), másrészt ii) a gyermekek részére.

95919333_3244974515526241_5538154771057213440_n

Ökokert-gazdálkodás

Program

Öko-kert létrehozása

Részprogramok:
2.1 Előzetes talajforgatás és talajásást követően, szegélyezett kiskertek létrehozása
2.2 ismeretátadás (talajok, talajélet, talajvédelem)
2.3 A magvetés, magok takarása, öntözése
2.4 Növényjelölés növénytáblákkal

Helyszín: óvodák kiskertjei
Résztvevők: gyermekek, pedagógusok, szakember, önkéntes szülők
Eszközök: programfüzet, nyomtatott segédletek, kertművelő kézi szerszámok, kertdíszítő elemek
Tevékenységek:

 • előadás
 • játékok
 • kreatív tevékenységek

A kert létrehozása a termesztett növények fenofázisához igazodva, tavasszal (március, áprilisban) javasolt.
Önkéntes szülőkkel, gyermeket bevonva a kert felásása, elegyengetése kisméretű (ergonómikus) szerszámokkal történik.

Beszélgetés a gyermekekkel, az alábbi témákban:

 • a talaj kialakulása,
 • a talajalkotók vizsgálata
 • magvetés

A magvetés során a sorok kijelölése, a magok takarása a gyerekekkel együtt történik

Indoklás: a kertek létrehozásának közösségi élménye, közvetlen tapasztalás útján teszi a gyermekeket érdekelté a további gazdálkodási formák megismerésében, illetve az egyéni motiváció kialakításában. A magvetés növénytársítás szabályainak megfelelően történik, a gyermekek betekintést kapnak az ökológiai kertművelésbe.

95977608_1672501189583390_5744071291527233536_n
v03_1
DSC_0169

Ökokert-gazdálkodás

Program

Termesztés

Részprogramok:
1 Ápolási munkák, megfigyelések heti rendszerességgel

2 Az elmúlt időszak változásainak értelmezésére.

3 Alternatív tevékenységek (rossz időjárás esetén)
zárttéri foglalkozások mesék, házi készítésű játékok, feladatok

4 A vegetációs időszakot érintő óvodai nyári szünet időszakban a kerteket – előzetesen egyeztetett időpontokban – önkéntes munkával javasolt ápolni. Ebben a gyermek – szülői kísérettel – be is kapcsolódhat.

5 Ápolási munkák:
– öntözés,
– gyommentesítés,
– talajlazítás,
– növény karózása,
– kötözése,
– eltávolított növényi részek komposztálása

6 Betakarítás
6.1. Beszélgetés a termésről, feladataikról, valamint a vegyszermentes termesztésről.
6.2. A leszedett termésekből könnyen elkészíthető ételek készítése.
6.3. Termések beérlelése biológiai érettségi állapotig (következő évi vetőmag előállítása)

Helyszín: óvodák, kiskertek

Résztvevők: gyerekek, pedagógusok, szakember, önkéntesek

Módszer, munkaforma: figyelemfelkeltő, élményközpontú kooperatív feladatok, interaktív folyamatok. Közös és egyéni alkotások, valamint feladatok kidolgozása játékos formában. Beszélgetés, mese(játék), szabályjátékok, társasjátékok, szerepjátékok, alkotások

Eszközök: nyomtatott segédletek kreatív foglalkozásokhoz, kertművelő kézi szerszámok

Indoklás: az ápolási munkák (öntözés, gyomlálás, kapálás) és betakarítás, növények megkóstolása, termések megismerése a „Fogd meg, lásd, tapasztald, halld” elv alkalmazásával történik. Az átadandó ismeretek a termések fejlődési állapotát, életfolyamataikat fedik le, kitérve a környezetükben lejátszódó folyamatok hatásaira (időjárás hatása, a növények környezetre gyakorolt hatásai), illetve a növényekkel kapcsolatba kerülő állatokkal (rovarok, talajlakók) való viszonyrendszerre.

További témák:

 • talajélet,
 • növények élete,
 • a környezeti viszonyok,
 • talajvédelem,
 • természetvédelem,
 • ökológiai növényvédelem,
 • Földi élet körforgásai,
 • újrahasznosítás,
 • a megújuló energiaforrások.

A vetőmag kezelési praktikákat, a helyes vetőmag tárolás szabályainak ismereteit kreatív, újrahasznosítási módszerekkel, vetőmag tárolására alkalmas papírdobozkák készítésével javasolt átadni.


0 hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Avatár helyőrzője
hu_HUHungarian